Rok rozszerzania

Krzysztof Majdyło

Bóg powiedział do swojego ludu, który do tej pory cierpiał na duchową niepłodność (brak owoców, brak efektów), że zamierza go pobłogosławić płodnością. Dał mu jednak jeden warunek.

Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża – mówi Pan. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki! Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. (Izaj. 54:1-4)

Boży naród miał poszerzyć zasięg swojego namiotu. Widać tu duchową zasadę. Duchowa płodność, czyli efektywność wymaga wcześniejszego poszerzenia. Zobaczysz owoce swojego życia, efekty, jeśli poszerzysz się. Poszerzenie zasięgu naszego namiotu pozostaje naszym zadaniem i pozwala Bogu potężniej działać w naszym życiu. Można powiedzieć, że nasza małość, nasze ograniczenia, ograniczają Boże działanie w naszym życiu. Co mam na myśli, gdy mówię o poszerzaniu swojego namiotu?

Poszerzenie dotyczy twojej wizji, wiary i odpowiedzialności. W każdej z tych dziedzin powinieneś się rozszerzać. Rok 2006 powinien być rokiem, w którym będziesz miał szerszą wizję swojej przyszłości, swojego życia. Musisz zobaczyć się w nowych sytuacjach, czyniącego postępy, robiącego coś nowego, wypełniającego powołanie, które jest w tobie. Za większą wizją przyjdzie większa wiara. Wiara, która mówi, że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Przyjdzie wiara, że niemożliwe staje się możliwym. Większa odpowiedzialność oznacza bycie odpowiedzialnym nie tylko za własne życie, ale za życie innych, za realizację zadania, które Bóg ci powierzył. Smutne, że wielu chrześcijan nie jest w stanie być odpowiedzialna nawet za samego siebie, nie mówiąc już o odpowiedzialności za innych, czy za Boże Królestwo.

Poszerzanie zawsze dotyczy na początku twojego wnętrza. Jak wielkie będzie twoje wnętrze, tak wielkie będzie twoje życie. Jeśli wzrośnie twój duchowy człowiek, wzrośnie twoje życie, służba, kościół, wpłych i osiągnięcia, twoja rodzina będzie miała się lepiej i poprawi się twoja sytuacja materialna. Będzie ci się powodziło na tyle dobrze na ile dobrze powodzi się twojej duszy (3Jan 2).

Poszerzanie zawsze oznacza zmianę. Zmiana to słowo, przed którym wielu z nas drży. Ludzie z natury boją się zmian. Z natury lubimy ustanawiać tradycję. Czujemy się bezpiecznie w tym, co stare, bo to znamy. I nawet jeśli to stare jest złe, nawet jeśli wiemy, że to nie jest Boża wola dla nas, ciężko przychodzi nam zmiana. Wyrażenie nie krępuj się w oryginale oznacza nie zatrzymuj się. Bóg mówi: Nie zatrzymuj się. W roku 2006 musisz zacząć nowe rzeczy. Musisz zaryzykować. Jeśli robiłeś coś przez długi czas i nie przyniosło to rezultatów, jest szaleństwem myśleć, że będziesz robić to nadal i tym razem pojawią się efekty. To, co pozwoli Bogu działać w twoim życiu, to zmiany.

Na początku tego roku podejmij nowe decyzje wiary. Ustal co chcesz osiągnąć. Do czego chcesz dojąć. Do czego chcesz dojść w swojej relacji z Bogiem. Jak będzie wyglądała twoje służba w kościele. Jak praca zawodowa. Jak będzie wyglądało życie rodzinne itd. Słowo mówi: wbij mocna swoje paliki. Oznacza to mocne decyzje wiary.

Są dwie siły, które zatrzymują ludzi przed nowymi krokami: strach i uraza z przeszłości. Werset 4 mówi nie bój się i nie zrażaj się bo już nie zostaniesz zhańbiona. Strach paraliżuje, a wspomnienia dawnych klęsk zabierają wiarę w przyszłe sukcesy. Jeśli chcesz rozszerzyć zasięg swojego namiotu musisz przełamać moc strachu i wyzwolić się z niewoli swojej przeszłości.

Rok 2006 będzie rokiem owoców, efektów i duchowej płodności. Ale zanim się tak stanie, ten rok musi być rokiem rozszerzenia!

Wszystkiego Najlepszego w nowym roku Pańskim 2006!